top of page

תכנית מנהיגות בעידן הדיגיטלי

לינק20.png
תנאי קבלה

התכנית מיועדת לצעירים עם וללא מוגבלות בגילאי 20-35 בעלי כישורי מנהיגות המעוניינים להוביל יוזמות מקומיות, בעלי רישות חברתי ומעוניינים להגיע הכי רחוק שאפשר.

 

צוות התכנית יאתר ויכשיר צעירים מקומיים בשימת דגש על אקטיביזם דיגיטלי. חברי הקבוצה ייקחו חלק בפעילות ובקמפיינים ברשתות החברתיות ובהשתתפות באירוע שיא שנתי במסגרת LINK20. 

פתיחת התוכנית: במהלך חודש נובמבר
מס' המקומות: 20 משתתפים
שותפים: קרן רודרמן, גו'ינט ישראל, התאחדות מרכזי הצעירים.
הליך המיון והקבלה מותנה במעבר ראיון אישי.

אודות התכנית

תנועה חברתית גלובאלית, שבמרכזה רשת של צעירים, עם וללא מוגבלות, הפועלת לקידום שתי מטרות-על מרכזיות: להגביר את המודעות לזכותם של צעירים ואנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה ולחיזוק המנהיגות וכוח ההשפעה שלהם בקידום תחום השילוב ובהשגת מטרות חברתיות משותפות ואישיות. LINK20 מהווה פלטפורמה לאקטיביזם חברתי ולהשפעה במדיה הדיגיטלית. ככזאת, חברי התנועה לוקחים חלק ביצירת קמפיינים להגברת מודעות, משתתפים באירועי מנהיגות ונטוורקינג לצעירים, משתתפים בתכניות מנהיגות שונות ומבצעים מגוון פעולות ומשימות חברתיות נלוות. LINK20 היא פרי יוזמתה של קרן משפחת רודרמן ופועלת כיום בישראל ובארצות הברית במקביל.

תמונה2.jpg
מרכזי הצעירים.png
גוינט ישראל מוגבלות.png
קרן רודרמן.png
bottom of page