top of page

הרשמה להזמנת חדרים

ניתן  להשכיר את החללים השונים אצלנו למטרת קורסים, סדנאות, הרצאות ותכנים מגוונים נוספים. מרכז הצעירים "הגג" שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר השכרת חללים עבור פעילות שאינה תואמת להתנהלות ורוח המקום.

אנא מלאו פרטים ליצירת קשר

bottom of page