המלגה אינה מובטחת ותוענק לסטודנטים שיבחרו ע"פ ניקוד המתבסס על הצהרותיכם בשאלון והמצאת המסמכים בהתאם.*מילוי מסמכי חובה אינם מספיקים על מנת לקבל מלגה, ככל שתצברו יותר אסמכתאות במסמכי הרשות, תוכלו לשפר את סיכוייכם לקבלת המלגה.

מסמכי חובה: 

אישור על לימודים במוסד להשכלה גבוהה בשנת הלימודים התשפ״א

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה אישור מהמוסד להשכלה גבוהה שבו הוא לומד, על הלימודיו בשנת הלימודים התשפ"א בציון: התואר, הפקולטה, ושנת הלימודים לתואר. בקשה שתוגש ללא אישור הלימודים כנדרש לעיל, תידחה על הסף ללא הודעה לסטודנט.
רשימת המוסדות המוכרים ע"י המל"ג מצויינים בטופס הגשת הבקשה, במידה והמוסד שלכם לא נמצא, אינכם זכאים להגיש מועמדות למלגה. 
סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה -נדרשים לצרף אישור לימודים המעיד על תכנית לימודים הכוללת מינימום 3 קורסים בשנת הלימודים תשפ"א 

thumbnail.jpg
אישור על גובה שכר הלימוד השנתי שבו חויב הסטודנט בשנה"ל התשפ"א

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה אישור ממוסד הלימודים המפרט את גובה  שכר הלימוד השנתי. בקשה שתוגש ללא אישור שכר לימוד כנדרש תידחה על הסף.

thumbnail.png
צילום תעודת זהות + ספח של הסטודנט

*סטודנט/ית הורים שלהם לפחות ילד אחד, עליהם להמציא צילום תעודת זהות הכולל את הספח בו מצוין מספר הילדים.
​* מסמך זה נדרש עבור סטודנטים הורים שיש להם ילדים

thumbnail (1).jpg
תמצית רישום ממשרד הפנים

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה תמצית רישום ממשרד הפנים המעיד על מגוריו בעיר נתניה במשך 3 שנים אחרונות. ניתן לקבל את המסמך באתר משרד הפנים בטופס מקוון/לגשת לעמדת המודיעין במשרד הפנים/ עמדות שירות עצמי של השירותים הממשלתיים.  לשעות הפעילות במשרד הפנים הקליקו כאן. האישור צריך להיות עדכני החל מתאריך 1.1.2021, לא יתקבלו אישורים משנים קודמות. 
שימו לב, במידה ובחרתם למלא את הטופס המקוון-הטופס יגיע אליכם רק לאחר כחודש! לא ניתן לצרף מסמכים לאחר המועד האחרון להגשה, ה-29.7.2021

תמצית רישום.jpg
מסמכי רשות: 
צילום תעודת זהות של אחד ההורים

סטודנט/ית שאינם נשואים, ולהם אחים/ות עד גיל 21, נדרשים לצרף לבקשה תצלום ברור מתעודת הזהות של אחד ההורים כולל תצלום הספח של תעודת הזהות בו
רשומים ילדיהם ותאריכי הלידה המדויקים שלהם
* מסמך זה נדרש עבור סטודנטים שאינם נשואים

 אישור תלוש שכר הורים - עבור החודשיים האחרונים מיום הגשת המסמכים

כל סטודנט רשאי לצרף לטופס הבקשה תלושי שכר של כל הורה בנפרד עבור החודשיים האחרונים. במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת 2020. במידה ואחד/שני ההורים אינם עובדים יש להגיש תצהיר מביטוח לאומי על -מעמד לא עובד. במידה ואחד/שני ההורים מקבל קצבת פנסיה יש לצרף לתלוש הפנסיה + אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

 

לדוגמא: הגשתי את המסמכים המלאים  בחודש יוני, עליי להביא את תלושי השכר הקיימים עבור החודשים האחרונים העוקבים: אפריל-מאי

​​
 

thumbnail (1).png
אישור תלוש שכר לסטודנטים נשואים - עבור החודשיים האחרונים

סטודנט/ית נשוי/ה עם ילדים יש להגיש תלושי שכר של הסטודנט/ית ושל הבעל/אישה בלבד (לא צריך להגיש תלושי שכר של ההורים) במידה ואחד מבני הזוג איננו עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על "מעמד לא עובד". במידה והזוג נשוי אך ללא ילדים - ניתן להגיש או תלושי שכר של הסטודנט/ית והבעל/אישה או של שני הורי הסטודנט כמפורט בסעיף מעלה.

* מסמך זה רשות עבור סטודנטים נשואים

אישור (תצהיר משפטי) על ניתוק הקשר עם ההורים

סטודנט/ית המצהיר שנותק לחלוטין הקשר בינו לבין אחד מהוריו או משניהם - נדרש לצרף לבקשה תצהיר משפטי מתאים ועדכני על-כך מאת רשם בית משפט או עו"ד.

צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי

סטודנט/ית המצהיר שעשה שירות צבאי או שירות לאומי עליו להגיש תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי כפי שהונפק בעת סיום השירות. במידה ואין ברשותכם מסמך זה, ניתן לגשת לקצין העיר או לארגון השירות הלאומי בו שירתת לקבלת המסמך.

 צילום תעודת שירות מילואים פעיל - במידה ויש

סטודנט/ית אשר משרתים שירות מילואים פעיל,נדרשים לצרף לבקשה אישור מתאים -צילום תעודת החוגר או אישור מקצין העיר

thumbnail (1).jpg
thumbnail (2).jpg
thumbnail.jpg