top of page

רנסנס ברחוב

קבוצת אמנים לפיתוח יוזמות תרבות בעיר

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לאמנים צעירים בגילאי 35-21 מנתניה והסביבה, המעוניינים לקחת חלק בעיצוב פני התרבות בעיר ולהתנסות ביצירה משותפת. מוזמנים להצטרך לשינוי פני התרבות בעיר.

תאריך פתיחת התוכנית: עדיין לא נקבע
מספר המקומות: 20 משתתפים
שותפים: פסטיבל בשקל, קרן גנדיר, ג'וינט ישראל, קרן שחף.
*הליך המיון והקבלה מותנה במעבר ראיון אישי

אודות התוכנית

מטרת התוכנית רנסנס ברחוב לגבש קבוצת אמנים-יזמים חברתיים, אשר רוצים להוציא לפועל את חזונם. התוכנית כוללת מסע בן 28 מפגשים, בהם יקבלו המשתתפים עם הידע, הכלים וההכשרה המקצועית להקמת מיזמים אמנותיים חברתיים.
התוכנית כוללת: ליווי צמוד משלב התכנון ועד לשלב הביצוע, סדנאות אמן, סדנאות הכשרה בבניית מיזמים, עבודה קהילתית ועוד. בנוסף המשתתפים יתנסו בעבודה משותפת כחלק מקבוצת אמנים.

 

bottom of page