אישורי חובה כתנאי להגשת המלגה
1. תמצית רישום ממשרד הפנים

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה תמצית רישום ממשרד הפנים לשנת 2020 המעיד על מגוריו בעיר נתניה במשך 3 שנים אחרונות. ניתן לקבל את המסמך באתר משרד הפנים בטופס מקוון או לגשת לעמדת המודיעין במשרד הפנים ולבקש תמצית רישום. במידה ועברתם דירה נא צרפו מסמך של מגורים קודמים בנתניה (מענים קודמים) לא יתקבלו אישורים משנים קודמות.

שימו לב, במידה ובחרתם למלא את הטופס המקוון-הטופס יגיע אליכם רק לאחר כחודש! לא ניתן לצרף מסמכים לאחר המועד האחרון להגשה, ה-26 באוגוסט 2020.

2. אישור על לימודים במוסד להשכלה גבוהה בשנת הלימודים התש''פ

חובה על כל סטודנט  לתואר ראשון לצרף לטופס הבקשה אישור מהמוסד להשכלה גבוהה שבו הוא  לומד, על לימודיו בשנת הלימודים תש''פ בציון: התואר, הפקולטה, ושנת הלימודים לתואר. בקשה שתוגש ללא אישור הלימודים כנדרש לעיל, תידחה על הסף ללא הודעה לסטודנט. רשימת המוסדות המוכרים ע"י המל"ג מצוינים בטופס הגשת הבקשה, במידה והמוסד שלכם לא נמצא, אינכם זכאים להגיש מועמדות למלגה.

שימו לב תלמידי לימודי הסבת אקדמאיים תואר שני ומכינה, לא רלוונטי עבורם הגשת מלגה זו.

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה -נדרשים לצרף אישור לימודים המעיד על תכנית לימודים הכוללת מינימום 3 קורסים בשנת הלימודים תש''פ

3. אישור על גובה שכר הלימוד השנתי שבו חויב הסטודנט בשנה"ל התש''פ

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה אישור ממוסד הלימודים המפרט את גובה  שכר הלימוד השנתי. בקשה שתוגש ללא אישור שכר לימוד כנדרש תידחה על הסף.

4. צילום תעודת זהות + ספח 
מסמכי רשות מעלים את הסיכויים לדרוג משמעותי יותר לקבלת המלגה
א. תלושי שכר:

1) סטודנט רווק יביא אישור תלושי שכר הורים - עבור החודשיים האחרונים מיום הגשת המסמכים.
על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה תלושי שכר של כל הורה בנפרד עבור החודשיים האחרונים. במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת 2018. במידה ואחד/שני ההורים אינם עובדים יש להגיש תצהיר מביטוח לאומי על -מעמד לא עובד וסכום הקצבה מביטוח לאומי. במידה ואחד/שני ההורים מקבל קצבת פנסיה יש לצרף לתלוש הפנסיה + אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

 

*במידה ויש נתק מהורה- נא להביא תצהיר מעו''ד/ נוטריון תצהיר על נתק.

*במידה והסטודנט יתום (משני הוריו) או חייל בודד יגיש תלושים שלו של 2 חודשים אחרונים.


2) סטודנט נשוי ללא ילדים- לבחירתך להגיש תלושי שכר של שני חודשים אחרונים של שני הוריך או שלך ושל בן/ת זוגך. (במידה ואחד ההורים או שניהם עצמאיים- יש להביא טופס שומה עבור שנת המס 2018 ממס הכנסה בלבד).

3) סטודנט נשוי (עם ילדים)- יש להגיש תלושי שכר שלך ובן/ת זוגך (ללא ההורים). אם אחד מבני הזוג איננו עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על כך.

ב. טפסים שיש להביא רק במידה וסימנת אותם בטופס:


1. סטודנטים רווקים-שלהם אחים עד גיל 21 נדרשים לצרף לבקשתם תצלום ברור של ת.ז של אחד ההורים כולל תצלום ספח בו רשומים אחיהם ותאריכי הלידה שלהם.
2. סטודנטים הורים- צילום תעודת זהות +ספח ילדים.
3. צילום של תעודת שחרור / אישור על שירות לאומי +תצלום תעודת מילואים פעיל.
4. אישור מביטוח לאומי על נכות מעל 40% של אחד בני המשפחה בקרבה ראשונה+ קצבה מביטוח לאומי.
5. עולה חדש – יש לצלם תעודת עולה ( עד 5 שנים).
6. דו"ח סוציאלי– במידה ויש.
7. במידה ויש לך במשפחה אחים שהם סטודנטים לתואר ראשון (עד גיל 27) – יש לצרף אישור לימודים של האח/ות.  (לא כולל סטודנטים נשואים+ ילדים)
8. סטודנט יתום מאחד ההורים או שניהם: יש לצרף תעודות פטירה.

ג. סטודנטים המשתתפים בפרויקט פר"ח נתניה נדרשים להביא רק את המסמכים הבאים

1. תעודת זהות+ ספח
2. תמצית רישום ממשרד הפנים לשנת 2020 שהסטודנט תושב נתניה לפחות ב-3 שנים האחרונות.
3. אישור לימודים לשנת תש''פ מהמכללה / אוניברסיטה. סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה רשאי להגיש רק במידה ולומד שלושה קורסים ומעלה בשנה.
4. אישור על השתתפות בפרויקט פר"ח בשנה הנוכחית בנתניה.

עיריית נתניה | מינהל חינוך | אגף הנוער והצעירים