top of page

נטועים

מנהיגות מקומית שפועלת בקהילה

תנאי קבלה

תוכנית דו-שנתית משותפת לעיריית נתניה, מפעל הפיס ו-"ממזרח שמש-כל ישראל חברים". 
תנאי סף להשתתפות בתוכנית: סטודנטים.ות לתואר ראשון במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). 


תאריך פתיחת התוכנית: עדיין לא נקבע מועד
מספר המקומות: 15 משתתפים
כמות שעות ההתנדבות: 150 שעות בשנה.
למתאימים תוענק מלגת לימודים על סך 10,000 שקלים
*הליך המיון והקבלה מותנה במעבר מרכז הערכה + ראיון אישי

אודות התוכנית

"נטועים" היא תוכנית  דו שנתית שבמרכזה לימוד יהודי חברתי שמטרתו חיזוק המודעות החברתית והכשרת מנהיגות מקומית לפעילות בקהילה. מטרת התוכנית הינה גיבוש גרעין צעירים וצעירות איכותי, בני ובנות העיר, שיראו עצמם "נטועים" בו ויהפכו מעורבים ומשפיעים על הנעשה בה, מתוך תחושת שייכות ושותפות.

הסטודנטים.יות נפגשים.ות עם דמויות מפתח מקהילתם, המהוות מודל למנהיגות ויזמות קהילתית, ויוזמים.ןת פרויקטים של גאווה מקומית. הפרויקטים נותנים מענה לצרכים חברתיים וקהילתיים שעולים בקרב תושבי העיר, מתוך חשיבה מוקדמת עם גורמים שונים.

בוגרים מספרים

מיכאל שמייצר, 24

סטודנט במסלול הדו חוגי של האוניברסיטה הפתוחה: מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ותקשורת.

"מפגש מרתק של סטודנטים מובילים בעיר בתחומים שונים, שמתכנסים יחד במטרה משותפת לגרום לעיר שכולנו אוהבים להיות מקום עוד יותר טוב לתושבים. המלגה מאפשרת להביא לידי ביטוי את עצמך ואת עולם הערכים עליהם גדלת, תוך למידה מרחיבת דעת על ערכים יהודיים, מקורות ומעורבות חברתית. הייתי ממליץ לגשת למלגה לכל הסטודנטים בני העיר ש"מנהיגות" היא מילה שמתארת אותם לאורך החיים!".

שרון סטמקר, 23

סטודנטית לעבודה סוציאלית ברופין


"שילוב הלימוד התורני ומעגלי השיח יחד עם עשיית הפרויקטים למען קהילות לעיר נתניה מעמיק את החיבור שיש לי ואת התרומה לעיר שנותנת לי בחזרה . בחרתי בלימודי העבודה הסוציאלית והתוכנית הזו מאפשרת לי התנסות בשטח וצוברת ניסיון רב גם להמשך חיי. אני חושבת שזה חשוב ביותר לעשות את השילוב הזה , אני חשה משפיעה ובעלת אמירה ששומעים את קולי , שניתנה לי ההזדמנות להזיז דברים ולשפר למען העיר נתניה".

קאסה מקונן, 24

סטודנטית שנה ד' במשפטים וממשל בבינתחומי הרצליה

"מחד המפגשים הלימודיים המתקיימים אחת לשבוע מאפשרים לי ללמוד ולהעמיק בטקסטים היהודיים העתיקים וההשפעה והרלוונטיות שלהם לימינו. מאידך, הפרויקטים המעשיים הפרוסים לאורך השנה נותנים לי את הכוח והזכות לקחת נושא חברתי שמעניין אותי ולטפל מהמקום שלי והצורך של אותה קהילה, וכך  ליישם הלכה למעשה את המסקנות שעולות מאותם טקסטים יהודיים, כשהמשמעותי ביותר בעיניי הנו "חן מקום על יושביו" - להנהיג שינוי חברתי קהילתי, ממקום של שייכות למקום ולאנשים, ובקיצור - להיות מנהיגה נטועה".

bottom of page