top of page

עם סגול
תכנית העצמה אישית וחברתית

תנאי קבלה

מיועד לסטודנטים ואקדמאים בגילאי 24-35 המעוניינים לעבור חווית העצמה אישית. המסע הוא אישי וכל משתתף בוחר לעצמו באלו נושאים הוא בוחר לעסוק ואלו רכיבים של חייו ברצונו לבחון. 
 

פתיחת התוכנית: מרץ 2018
דמי רצינות: 250 ש"ח ( במקום 1,950 ש"ח)
מס' המקומות: 20 משתתפים
שותפים: עם סגול
הליך המיון והקבלה מותנה במעבר ראיון אישי

אודות התכנית

סדנת היסודות של עם סגול היא סדנה מונחית המתקיימת על פני שלושה ימים. הסדנאות של עם סגול מבוססות על לימוד חווייתי. אין הרצאות, אין שקפים, אין סרטים – העבודה נעשית באמצעות התנסות אישית וקבוצתית בהנחיה של מאמן בכיר מנוסה. ביום  תרגילים. אחרי הסבר קצר על הוראות התרגיל, נעשה את 4-5 טיפוסי של סדנה נעבור התרגיל ביחידות, בקבוצות קטנות או ככיתה שלמה. בסיום התרגיל נקיים דיון פתוח סביב התובנות מההתנסות, הארות של המנחה, ונקבל הזדמנות לתעד את מה שחווינו ולמדנו. 

bottom of page