הכניסה למרכז מותנית בחבישת מסיכה, מילוי הצהרת בריאות ומדידת חום בהתאם להנחיות התו הסגול.

נושא מלגת ראש העירייה יטופל בהתאם להחלטות שיתקבלו בנושא. גם מועד ההגשה יוארך בהתאם.

הנחיות להגשת מלגת קרן ראש העיר תש"פ

סטודנט יקר,
הבקשה לקבלת מלגת קרן ראש העיר לשנת תש"פ מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג (מלבד המכללה האקדמית נתניה) וגרים בעיר לפחות 3 שנים (משנת 2017).

גובה המלגה הינו 1,000 ש"ח בלבד - ואינו מצריך מעורבות קהילתית בתמורה. 
המלגה אינה מובטחת ותוענק לסטודנטים שיבחרו ע"פ ניקוד המתבסס על הצהרותיכם בשאלון והמצאת המסמכים בהתאם.
 
הגשת המלגה במשרדי הגג, רחוב שטמפפר 4,  בין התאריכים 1.1.2020-31.3.2020 בשעות הפעילות
ימים א'-ה' 9:00-19:00. כאשר כל מסמכי החובה מודפסים! לא יתקבלו בקשות שאינן מלאות.
שימו לב: הנדסאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה זו
 
סטודנטים המקבלים מלגת מפעל הפיס בשיתוף מחלקת הנוער או מחלקת הצעירים- מלגת קרן ראש העיר מגולמת אוטומטית בסכום הכולל של מלגת מפעל הפיס ולכן אינכם צריכים להגיש בקשה.
לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל : milgot@hagag.org 
 

להלן השלבים להגשת המלגה:

רישום באתר > הבאת המסמכים למשרדי ''הגג'' בצורה מסודרת ומודפסת >

קבלת תשובות במייל הגעה לטקס בחודש אוגוסט 
 

* המודעה מדברת בלשון זכר אך פונה לשני המינים, בהצלחה!

עיריית נתניה | מינהל חינוך | אגף הנוער והצעירים