הנחיות להגשת מלגת קרן ראש העיר תשפ"א

את המלגה ניתן להגיש אך ורק דרך המחשב.
סטודנט יקר,
הבקשה לקבלת מלגת קרן ראש העיר לשנת תשפ״א מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג (מלבד המכללה האקדמית נתניה) וגרים בעיר לפחות 3 שנים (משנת 2018).

גובה המלגה הינו 1,000 ש"ח בלבד - ואינו מצריך מעורבות קהילתית בתמורה. 
המלגה אינה מובטחת ותוענק לסטודנטים שיבחרו ע"פ ניקוד המתבסס על הצהרותיכם בשאלון והמצאת המסמכים בהתאם.

*מילוי מסמכי חובה אינם מספיקים על מנת לקבל מלגה, ככל שתצברו יותר אסמכתאות במסמכי הרשות, תוכלו לשפר את סיכוייכם לקבלת המלגה.
 
הגשת המלגה הינה דיגיטלית, בין התאריכים 1.6.2021-29.7.2021 
לא יתקבלו בקשות שאינן מלאות.
על הסטודנט מוטלת האחריות המלאה לספק מסמכים תקינים, אשר ניתנים לקריאה באופן ברור.
מסמכים אשר לא יעמדו בהנחיות אלו לא יילקחו בחשבון.
שימו לב:
*הנדסאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה זו
*סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה - לפחות 3 קורסים בשנה
סטודנטים המקבלים מלגת מפעל הפיס בשיתוף פר"ח/מחלקת הנוער/מחלקת הצעירים- מלגת קרן ראש העיר מגולמת אוטומטית בסכום הכולל של מלגת מפעל הפיס ולכן אינכם צריכים להגיש בקשה.
לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל : milgot@hagag.org 
 

להלן השלבים להגשת המלגה:

רישום באתר > https://bit.ly/3vzGHkw >

קבלת תשובות במייל
 

* המודעה מדברת בלשון זכר אך פונה לשני המינים, בהצלחה!